'De Kloef' is te bereiken via het pad naast huis nr. 37 in de Oscar Delghuststraat te Ronse.

Wens je je kandidatuur te stellen om in aanmerking te komen voor het gebruik van een perceel op "De Kloef"?

Print het document af, vul in en stuur naar het secretariaat: >kandidatuurstelling.pdf

! ! !     momenteel zijn alle percelen in verhuurd     ! ! !
(je kan wel je kandidatuur stellen voor het geval er een perceel zou vrijkomen)

___________________